Certyfikat ISST - wymagania

Minimalne wymagania dotyczące szkolenia certyfikacyjnego ISST 2018

 

Rodzaj wymagania

 

Standardowa certyfikacja

Zaawansowana certyfikacja

Godziny dydaktyczne

 

25 godzin

25 godzin ogółem

(bez dodatkowych godzin po zakończeniu certyfikacji standardowej)

Nadzorowane odgrywanie ról w parach

 

Minimum 15  godzin

Minimum 15 godzin ogółem

(bez dodatkowych godzin po zakończeniu certyfikacji standardowej)

Superwizja

 

20 sesji superwizyjnych

(każda 50-60 minut każda)

(pojedyncze lub przeliczone minuty grupowe – patrz poniżej)

40 sesji superwizyjnych

(każda 50-60 minut każda)

(pojedyncze lub przeliczone minuty grupowe – patrz poniżej)

Terapia własna jako część superwizji

 

Wysoce polecane:

Maksymalnie 3 z 20 sesji może być przeznaczone na terapią własną.

Wysoce polecane:

Maksymalnie 6 z 40 sesji może być przeznaczone na terapią własną.

 

 

 

 

Superwizja koleżeńska

 

Wysoce polecane

Wysoce polecane

Minimalna ilość przypadków leczonych Terapią Schematów

 

Co najmniej 2 przypadki, co najmniej 25 godzin terapii; Jeden pacjent z zaburzeniem osobowości lub znaczącymi zaburzeniami osobowości, pozostali pacjenci odpowiedni do pracy w trybie schematu

 

Co najmniej 4 przypadki, co najmniej 25 godzin terapii każda; Jeden pacjent z zaburzeniem osobowości lub znaczącymi cechami zaburzenia osobowości, pozostali pacjenci odpowiedni do pracy w trybie schematu.

Od kandydatów oczekuje się, że wykażą się kompetencjami zarówno w trybach nadmiernej kompensacji, jak i

tryby unikania/podporządkowania

 

Minimalna ilość sesji z pacjentami (co najmniej 45 minut każda)

 

80 sesji

160 sesji

Okres superwizji

 

Co najmniej 1 rok

Co najmniej 1 rok

Ocena kompetencji sesji z pacjentem

 

1 sesja z minimalnym wynikiem w skali STCRS na poziomie 4.0 i konceptualizacja przypadku

2 sesje z minimalnym wynikiem w skali STCRS na poziomie 4.5 i 2 konceptualizacje przypadku

 

Kandydat musi otrzymać indywidualną ocenę nie mniejszą niż 4.0

w punktach 6-9 skali STCRS.

 

 

 

Comments